Marianne Løvvik : Main Works Exhibition CV Contact
Ingen er så trygg i fare / Children of The Heavenly Father
"Ingen er så trygg i fare / Children of The Heavenly Father" 2016 Bokboden - Bergen
"Ingen er så trygg i fare / Children of The Heavenly Father" 2016 Bokboden - Bergen
“Ingen er så trygg i fare” er basert på tanker og refleksjoner rundt kulturell identitet, etnisitet og tilhørighet. Det er en del av prosjektet “På leting etter norskhet”, som stiller spørsmål ved det som tilsynelatende kan se ut til å være kjent, trygt, godt og sant.
Mer om prosjektet.pdf

“Children of the Heavenly Father” is based on thoughts and reflections around cultural identity, ethnicity and affiliation. It is part of the project “Looking for Norwegianness”, that is questioning what may seem to be familiar, safe, good and true.
More about the project.pdf